یخچال و فریزر

موجود نمی باشد

4,260,000  تومان  


(ENBLH 19122 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,420,000  تومان  


BF 1422


درجه كارائي انرژي : + A

طبقات فریزر: 4 طبقه

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,125,000  تومان  


UPSY 1722 FJ


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,710,000  تومان  


BCB 31 A F


فریزر نوفراست ( بدون برفک )

درجه كارائي انرژي : A

3 طبقه پیرکس

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,930,000  تومان  


UPSY 1721 FJ


نوفراست (بدون برفک)

  کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,760,000  تومان  


BCB 33 AF


فریزر نوفراست ( بدون برفک )

درجه كارائي انرژي : A

4 طبقه پیرکس

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,475,000  تومان  


SDSY 1721 VJ


نوفراست( سیستم خنک کننده AIR– فن)

کلاس انرژی : +A

5 طبقه شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

5,610,000  تومان  


BCZM 400 IX


سیستم خنک کننده A.I.R یخچال

درجه كارائي انرژي : + A

4 طبقه پیرکس

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,060,000  تومان  


(ENBLH 19112 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :19
صفحه 1 از 3 صفحه