یخچال و فریزر

موجود نمی باشد

4,260,000  تومان  


(ENBLH 19122 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,125,000  تومان  


UPSY 1722 FJ


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,930,000  تومان  


UPSY 1721 FJ


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,475,000  تومان  


SDSY 1721 VJ


نوفراست( سیستم خنک کننده AIR– فن)

کلاس انرژی : +A

5 طبقه شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,060,000  تومان  


(ENBLH 19112 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,665,000  تومان  


ENTMH 19211 PW


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A 

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,930,000  تومان  


ENTYH 19221 FWL


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,795,000  تومان  


ENTMH 19201 FW


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A 

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,665,000  تومان  


SDSY 1722 VJ


نوفراست ( سیستم خنک کننده AIR– فن )

کلاس انرژی : + A

5 طبقه شیشه ای

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :25
صفحه 1 از 3 صفحه