هود

موجود نمی باشد

0  تومان  


HC 9 IX


دیواری (شومینه ای )

3 حالت تنظیم سرعت

3  فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,650,000  تومان  


HD 90.E


داراي دودكش (شومينه اي)

13 حالت تنظیم سرعت + بوستر(تقویت کننده)

2  فیلتر ضد چربی آلومینیمی

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,985,000  تومان  


HDI 90 E


جزیره ای

13 حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

2 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,270,000  تومان  


HH 90.E IX


داراي دودكش (شومينه اي)

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

1,910,000  تومان  


HKB 6 X


دیواری (شومینه ای )

3حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

2 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,920,000  تومان  


HKB 9 LS X


یواری (شومینه ای )

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر( تقویت کننده)

3 فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,470,000  تومان  


HKQB 9 L X


دیواری (شومینه ای)

3حالت تنظیم سرعت+بوستر (تقویت کننده)

1فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,420,000  تومان  


HKQV 9 K


دیواری مورب

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

1 فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,760,000  تومان  


HKT 4 X


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

لوله ای  دیواری

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر (تقویت کننده)

1 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :16
صفحه 1 از 2 صفحه