ماکروویو و ماکروفر

موجود نمی باشد

MP 996 IX


فر ماکروویو ترکیبی

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 9 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

MP 776 IX


فر ماکروویو ترکیبی

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

MP 764 IX


فر ماکروویو با گریل

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 4 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

MP 676 IX


فر ماکروویو با گریل

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

MD 554 IX


فر ماکروویو ترکیبی

سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

MWA 424 AX


10 برنامه اتوماتيك به اضافه برنامه جديد پخت پاستا

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

MWK 222 X


6 برنامه اتوماتيك  با 5 سطح دما

صفحه گردان

 

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

MWKA 424 X S


4 برنامه اتوماتيك  – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

MWKA 434 X S


4 برنامه اتوماتيك – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :12
صفحه 1 از 2 صفحه