ماکروویو و ماکروفر

موجود نمی باشد

4,440,000  تومان  


MP 996 IX


فر ماکروویو ترکیبی

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 9 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,210,000  تومان  


MP 776 IX


فر ماکروویو ترکیبی

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,155,000  تومان  


MP 764 IX


فر ماکروویو با گریل

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 4 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,330,000  تومان  


MP 676 IX


فر ماکروویو با گریل

 سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,750,000  تومان  


MD 554 IX


فر ماکروویو ترکیبی

سطح تنظیم دمای گریل

دارای 8 برنامه پخت سنتی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,730,000  تومان  


MWA 424 AX


10 برنامه اتوماتيك به اضافه برنامه جديد پخت پاستا

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,450,000  تومان  


MWK 222 X


6 برنامه اتوماتيك  با 5 سطح دما

صفحه گردان

 

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

5,140,000  تومان  


MWKA 424 X S


4 برنامه اتوماتيك  – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

5,260,000  تومان  


MWKA 434 X S


4 برنامه اتوماتيك – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :12
صفحه 1 از 2 صفحه