ماکروویو و ماکروفر

موجود می باشد

3,890,000  تومان  


MWA 424 AX


10 برنامه اتوماتيك به اضافه برنامه جديد پخت پاستا

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,360,000  تومان  


MWK 222 X


6 برنامه اتوماتيك  با 5 سطح دما

صفحه گردان

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,640,000  تومان  


MWKA 424 X S


4 برنامه اتوماتيك  – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,720,000  تومان  


MWKA 434 X S


4 برنامه اتوماتيك – 4 برنامه یخ زدایی اتوماتیک

10 سطح دما

صفحه گردان با قطر 360 میلی متر

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,300,000  تومان  


MWKX 212 X


6 برنامه اتوماتيك  با 7 سطح دما

صفحه گردان

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,670,000  تومان  


MWKX 222 X


3 برنامه اتوماتيك  و 7 سطح دما

صفحه گردان

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :6
صفحه 1 از 1 صفحه