ماشین لباسشویی

موجود نمی باشد

4,305,000  تومان  


AQ 113 D 697 D X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,230,000  تومان  


AQ 113 D 697 D EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,915,000  تومان  


AQ 92 D 497 EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,045,000  تومان  


AQ 92 D 497 X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,450,000  تومان  


WMG 10437 S EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل + برنا مه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,320,000  تومان  


WMG 10437 BS EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل + برنا مه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,190,000  تومان  


WMG 9437 S EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل + برنا مه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,130,000  تومان  


WMG 9437 BS EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل + برنا مه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,585,000  تومان  


WMG 922 X EX


کلاس مصرف انرژی :  ++A

16 برنامه شستشوی کامل + برنا مه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :26
صفحه 1 از 3 صفحه