ماشین لباسشویی

موجود نمی باشد

4,305,000  تومان  


AQ 113 D 697 D X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,660,000  تومان  


BWMD 742


كلاس انرژي: ++A

16 برنامه شستشو

تنظيم اتوماتيك مصرف بر اساس حجم لباس

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,230,000  تومان  


AQ 113 D 697 D EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,810,000  تومان  


CAWD 129


حداكثر ظرفيت خشك كن (به كيلوگرم) : 5

16 برنامه شستشو (3 برنامه خشك كن )

سیستم ايمني جلوگيري از سرريز آب

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,520,000  تومان  


WTV 12 FCM X


لباسشویی تمام اتوماتیک درب از بالا

ورودی  مجزای آب سرو و گرم

مجهز به پمپ  تخلیه برقی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,915,000  تومان  


AQ 92 D 497 EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,340,000  تومان  


WTV 11 FCM


لباسشویی تمام اتوماتیک درب از بالا

ورودی  مجزای آب سرو و گرم

مجهز به پمپ  تخلیه برقی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,045,000  تومان  


AQ 92 D 497 X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,020,000  تومان  


WTV 9 FCM


لباسشویی تمام اتوماتیک درب از بالا

ورودی  مجزای آب سرو و گرم

مجهز به پمپ  تخلیه برقی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :26
صفحه 1 از 3 صفحه