ماشین لباسشویی

موجود می باشد

5,150,000  تومان  


AQ 113 D 697 D X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

5,030,000  تومان  


AQ 113 D 697 D EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,690,000  تومان  


AQ 92 D 497 EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

4,820,000  تومان  


AQ 92 D 497 X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

0  تومان  


RPD 11657 DSX EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,990,000  تومان  


RPG 9447 SS EX


کلاس مصرف انرژی :  A+++

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,810,000  تومان  


RPG 822 S EX


کلاس مصرف انرژی :  ++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,930,000  تومان  


RPG 822 SS EX


کلاس مصرف انرژی :  ++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,190,000  تومان  


RPG 9447 S EX


کلاس مصرف انرژی : A+++

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :32
صفحه 1 از 4 صفحه