ماشین ظرفشویی

موجود می باشد

3,975,000  تومان  


LFD 11P123 X EX


 سه سبد جدید    

میزان مصرف آب : 9 لیتر    

فوق العاده بدون صدا

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,585,000  تومان  


LDF 12H14 B EX


دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

( کاهش 10 % مصرف آب و انرژی ) کاهش زمان شستشو ( 30 % )

فوق العاده بی صدا

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,510,000  تومان  


LDF 12H14 EX


دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

( کاهش 10 % مصرف آب و انرژی ) کاهش زمان شستشو ( 30 % )

فوق العاده بی صدا

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,510,000  تومان  


LFF 8H54 X EX


نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده

 سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری نمایشگر زمان

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

0  تومان  


LFF 8M116 CB EX


دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

دارای فضای دوگانه(جهت شستشوی ظروف مختلف)

شستشوی متناوب، نمایشگر زمان

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,450,000  تومان  


LFF 8H54 EX


نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک

 سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری نمایشگر زمان

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,640,000  تومان  


LDF 12H54 X EX


دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

( کاهش 10 % مصرف آب و انرژی ) کاهش زمان شستشو ( 30 % )

فوق العاده بی صدا

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,770,000  تومان  


LFF 8S112 EU


دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب ، دما ، فشار و مدت زمان برنامه

سه سبد جدید

فوق العاده بدون صدا

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,245,000  تومان  


LKF 7M0 EX


نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده

 سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :18
صفحه 1 از 2 صفحه