اجاق گاز رومیزی

موجود می باشد

1,715,000  تومان  


DK B IX


باربیکیو (کباب پز)

دارای مخزن فولادی INOX

گریل کاملاً الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

1,835,000  تومان  


TQ 640 S ICE GH


صفحه اجاق رومیزی 60 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

0  تومان  


XBC 901 GH TC


صفحه اجاق رومیزی حرفه ای  90  سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,260,000  تومان  


PH 960 MST GH


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,050,000  تومان  


PHN 961 TS IX/A


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,950,000  تومان  


FTGHG 751 EX/HA


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,080,000  تومان  


PK 750 T GH


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,490,000  تومان  


PK 750 RTL GH


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,300,000  تومان  


PH 941 MSTV GH


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

1  سطح پخت هالوژن دوگانه 

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :31
صفحه 2 از 4 صفحه