اجاق گاز رومیزی

موجود نمی باشد

0  تومان  


PZ 640 T GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,760,000  تومان  


PKQ 755 D GH K


سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله ( ترموکوبل )

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,260,000  تومان  


PK 951 T GH


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,660,000  تومان  


XBC 902 GH DC


صفحه اجاق رومیزی حرفه ای  90  سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,860,000  تومان  


DK 2 KIL IX


اجاق رومیزی  برقی 30 سانت

قابلیت تنظیم 6 سطح توان

دو نمایشگر  گرمای باقیمانده

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,310,000  تومان  


TQ 751 ICE K


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

1,980,000  تومان  


TD 640 ICE GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,220,000  تومان  


TD 751 S ICE IX


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,100,000  تومان  


NIC 641 B


صفحه اجاق رومیزی 60 سانت

سیستم  Booster  (تقویت کننده)

دارای 9 سطح گرمایی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :30
صفحه 1 از 4 صفحه