اجاق گاز رومیزی

موجود نمی باشد

0  تومان  


PZ 640 T GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,760,000  تومان  


PKQ 755 D GH K


سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله ( ترموکوبل )

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,260,000  تومان  


PK 951 T GH


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,860,000  تومان  


DK 2 KIL IX


اجاق رومیزی  برقی 30 سانت

قابلیت تنظیم 6 سطح توان

دو نمایشگر  گرمای باقیمانده

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,660,000  تومان  


XBC 902 GH DC


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای  90  سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,310,000  تومان  


TQ 751 ICE K


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

1,980,000  تومان  


TD 640 ICE GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

2,220,000  تومان  


TD 751 S ICE IX


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,100,000  تومان  


NIC 641 B


صفحه اجاق رومیزی 60 سانت

سیستم  Booster  (تقویت کننده)

دارای 9 سطح گرمایی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :30
صفحه 1 از 4 صفحه