اجاق گاز رومیزی

موجود نمی باشد

PZ 640 T GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

WD 714 IX


کشوی گرم کن

80 فنجان اسپرسو ، 20 بشقاب

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

PK 951 T GH


صفحه اجاق رومیزی  90 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

FTGHG 751 D/HA BK


سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله ( ترموکوبل )

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

DK 2 KIL IX


اجاق رومیزی  برقی 30 سانت

قابلیت تنظیم 6 سطح توان

دو نمایشگر  گرمای باقیمانده

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

XBC 902 GH DC


صفحه اجاق رومیزی حرفه ای  90  سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

TQ 751 ICE K


صفحه اجاق رومیزی  75 سانت

سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله

فندک همزمان الکتریکی

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

TD 640 ICE GH


صفحه اجاق رومیزی  60 سانت

فندک همزمان الکتریکی

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

NIC 641 B


صفحه اجاق رومیزی 60 سانت

سیستم  Booster  (تقویت کننده)

دارای 9 سطح گرمایی

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :32
صفحه 1 از 4 صفحه