اتو برقی

موجود نمی باشد

II E75 AA0


کف الماس جهت سر خوردن بهتر بر روی البسه

فیلتر مخصوص جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و آهک

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SG E12 AA0


اتو برقی دارای مخزن آب جداگانه

جنس کف از نوع الماس ، برای سر خوردن بهتر بر روی البسه

مجهز به عملکرد اکو جهت صرفه جویی در انرژی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

II DC60 AA0


کف سرامیکی جهت سر خوردن بهتر بر روی البسه

فیلتر مخصوص جهت جلوگیری از تولید رسوب

کنترل دما بصورت خودکار

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SG DC 11AA0


 کف سرامیکی برای سر خوردن بهتر بر روی البسه

مجهز به فیلتر مخصوص آب جهت جلوگیری از رسوب و آهک 

عملکرد اکو جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SI E 40 BA0


 سر خوردن آسان صفحه کف بر روی البسه

حالت اسپری آب و عملکرد  ضد قطره شدن بخار

 

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :5
صفحه 1 از 1 صفحه